סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
יציקת אלומיניום
1973
מרכז קהילתי, ערד

מרכז מידע לאמנות ישראלית