סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
יציקת אלומיניום
1974
תחנת אגד, אילת

מרכז מידע לאמנות ישראלית