סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
פסל ''הציפור''
1984
יציקת אלומיניום
הכיכר, יפו

מרכז מידע לאמנות ישראלית