סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
יציקת זכוכית
1966
מינהל המחקר החקלאי, רחובות

מרכז מידע לאמנות ישראלית