סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
שטיח קיר
1982
קולנוע לב, דיזנגוף סנטר, תל אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית