סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
''יהי אור''
1982
שטיח קיר
בית התנ"ך, תל אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית