סופיה קיסלוב
קרקוב, פולין
פרוכת
1967
שטיח קיר
מוזיאון הלנה רובינשטיין, תל אביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית