חנה לרנר
רוסיה
ציור קיר
בית הנשיא, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית