לביאה מנוס
טבעון, ישראל, 1941
הציפור
גן הככרות, עכו

© 2011 - איגוד הציירים והפסלים גבעתיים-רמת גן
מרכז מידע לאמנות ישראלית