לביאה מנוס
טבעון, ישראל, 1941
פיסול בשילוב עם פרחים
פרק הירקון, תל האביב

מרכז מידע לאמנות ישראלית