מוטי מלר
תל-אביב, ישראל, 1943-
פיסול סביבתי
1985
יפו העתיקה

מרכז מידע לאמנות ישראלית