דליה מאירי
ישראל, 1951-
פסל באתר הזיכרון לזכר נפגעי פעולות איבה
2006
פארק אוסטרליה, משגב

מרכז מידע לאמנות ישראלית