חנה אורלוף
ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1968-1888
אם וילד
1949
עין גב

תצלום: (CC-BY-SA-2.5) אבישי טייכר, פיקיויקי
מרכז מידע לאמנות ישראלית