חנה אורלוף
ילידת אוקרינה, פעלה בצרפת ובישראל, 1968-1888
שלום
1965
בנייני האומה, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית