חנה אורלוף
ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1968-1888
אנדרטה לזכר דב גרונר
1953–1954
מול משטרת רמת גן, צומת רש"י וז'בוטינסקי, רמת גן

ויקיפדיה, CC-BY-SA-3.0
מרכז מידע לאמנות ישראלית