יעל פורטוגז
פיסול סביבתי
בנין העיריה, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית