ישראל רבינוביץ
ישראל, 1954
פסל מרבץ
1992
רחוב רחל אימנו, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית