נועם רבינוביץ
ישראל 1950
קיר המחזורים
בית השיטה

מרכז מידע לאמנות ישראלית