נועם רבינוביץ
ישראל, 1950
פיסול סביבתי
1986
הרצליה

מרכז מידע לאמנות ישראלית