נתן רפפורט
ורשה, פולין, 1911-1987
איוב
1969
ירושלים, יד ושם

תצלום: (CC-BY-SA-2.5) אבישי טייכר, פיקיויקי
מרכז מידע לאמנות ישראלית