נתן רפפורט
ורשה, פולין, 1911-1987
אנדרטת מרד גטו ורשה
1947
ברונזה
יד ושם, ירושלים

תצלום: (CC-BY-SA-2.5) אבישי טייכר, פיקיויקי
מרכז מידע לאמנות ישראלית