נתן רפפורט
ורשה, פולין, 1911-1987
אנדרטה לנופלים
1971
ירושלים, יד ושם

מרכז מידע לאמנות ישראלית