נתן רפפורט
ורשה, פולין. 1911-1987
אחוות אחים
1987
אומריקס ביופרמצבטיקה בע"מ, תל השומר, רמת-גן

תצלום: (CC-BY-SA-2.5) אבישי טייכר, פיקיויקי
מרכז מידע לאמנות ישראלית