נתן רפפורט
ורשה, פולין. 1911-1987
''מנורה''/ ''עץ הדעת''
1969
רחובות, מכון ויצמן למדע

מרכז מידע לאמנות ישראלית