חוה סמואל
גרמניה, 1989-1904
קיר קרמי
1954
בית תרבות ע"ש גורדון, רחובות

מרכז מידע לאמנות ישראלית