בוקי שוורץ
ישראלי, 2009-1932
מזבחות ומובילי מים
1963–1964
מכון ויצמן למדע, רחובות

מכון ויצמן למדע. כל הזכויות שמורות
מרכז מידע לאמנות ישראלית