איבן שובל
ישראלי (יליד ארה"ב), 1932-2011
ספר שמואל
Jerusalem

מרכז מידע לאמנות ישראלית