שלום סבה
פרוסיה, 1897-1975
ציור קיר
1944

מרכז מידע לאמנות ישראלית