גדליה סוחובלסקי
ביאליסטוק, פולין, 1928
פסל משחק
1977-1976
רחוב הנביאים, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית