ישראל צפריר
צלם ישראלי
בניית אנדרטת השואה והגבורה של יגאל תומרקין
1972-1975
תצלום
גובה 28.2 ס''מ, אורך 20.2 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית