יגאל תומרקין
ישראלי, נולד בגרמניה, 1933
שעון ברוקי
1957
ברזל
גובה 42 ס''מ, אורך 30 ס''מ, עומק 18 ס''מ
© האמן

תערוכות: תומרקין: פסלים, 1992-1957, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, אולם יוסף ורבקה מאירהוף ואולם משולם ריקליס, 1992

מרכז מידע לאמנות ישראלית