רם כרמי
ישראלי, נולד ב-1931
בניין בית המשפט העליון
1991
בנין בית המשפט העליון

נחלת הכלל
מרכז מידע לאמנות ישראלית