משה קסטל
ישראל, 1909-1991
ונהרו עליו עמים, שני ציורי קיר
1988-89
Basalt Relief
ירושלים, טרקלין קסטל, מלון היאט רג'נסי

מרכז מידע לאמנות ישראלית