משה קסטל
ישראלי, 1991-1909
ונהרו עליו עמים
1988
בזלת ופיגמנט על בד
טרקלין קסטל, מלון היאט רג'נסי, ירושלים
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית