משה קסטל
ישראל, 1909-1991
מלכי ירושלים
1988-89
תבליט בזלת
טרקלין קסטל, מלון היאט רג'נסי, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית