צלם לא ידוע
בפתיחת תערוכת רפאל מוהר בירושלים
1962
תצלום
גובה 8.2 ס''מ, אורך 13 ס''מ
ארכיון גבריאל טלפיר, מרכז מידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

בפתיחת תערוכת רפאל מוהר בירושלים. מימין לשמאל: מרים טל, שרה מוהר, גבריאל טלפיר, איזדור אשהיים, רבקה טלפיר, אולגה שייץ

מרכז מידע לאמנות ישראלית