וורנר בראון
ישראלי (יליד גרמניה), 2018-1918
איזידור אשהיים, רודי להמן, יונה מאך ויעקב פינס בקפה טלמון, ירושלים
1959 בקירוב
תצלום
גובה 13.1 ס''מ, אורך 17 ס''מ
ארכיון גבריאל טלפיר, מרכז מידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
תצלום: נחלת הכלל

מימין לשמאל: איזידור אשהיים, רודי להמן [...] יונה מאך, יעקב פינס בקפה טעמון בירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית