צלם לא ידוע
עם המורה פרופ' ב. שץ ותלמידים בבצלאל
1909
תצלום
גובה 12.9 ס''מ, אורך 15.9 ס''מ
עזבון בת שבע ויצחק כץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית