ציונה תג'ר
ישראלית, 1988-1900
גלויה ליצחק ובת שבע כץ
1950
גלויה
גובה 10.2 ס''מ, רוחב 14.7 ס''מ
עזבון בת שבע ויצחק כץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית