מקס אפשטיין
ישראלי, נולד בברית המועצות ב-1974
חפצים אישיים (מתוך ''בורשט'')
2012
עירוב טכניקות

© תצלום באדיבות האמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית