צלם לא ידוע
דיוקן ציונה תג'ר
1949
תצלום
גובה 10.2 ס''מ, רוחב 8.6 ס''מ
עזבון בת שבע ויצחק כץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית