גדעון גכטמן
ישראלי, יליד מצרים, 2008-1942
הצעה לעבודה במסגרת חודש אירועים במוזיאון ישראל, סתיו 1975
1975
ארכיון מוזיאון ישראל, ירושלים

תערוכות: סדנה פתוחה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 11/11/1975 - 12/12/1975
גדעון גכטמן 1942–2008, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/12/2013 - 05/04/2014

מרכז מידע לאמנות ישראלית