נח (ניל) פולברג
ישראלי, נולד בארצות הברית ב-1950
עושה שלום במרומיו, סגד
1996-1992
תצלום

© האמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית