שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
אחוה (יוסף ואחיו)
1958-1956
ציור קיר
גובה 500 ס''מ, רוחב 1000 ס''מ
בית הפארבאנד ע"ש המלין, תל אביב-יפו (נהרס)

תצלום: נחלת הכלל
מרכז מידע לאמנות ישראלית