שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
פחד מפני כוחות הטבע
1956-1955
ציור קיר
גובה 200 ס''מ, רוחב 400 ס''מ
המכון האלקטרוני, הטכניון, חיפה

נחלת הכלל
מרכז מידע לאמנות ישראלית