שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
שמשון
1954
תבליט קרמיקה
גובה 200 ס''מ, רוחב 1200 ס''מ
המוזיאון הארכיאולוגי, אשקלון

נחלת הכלל
מרכז מידע לאמנות ישראלית