נחום גוטמן
ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1980-1898
מתוך ''שירי ילדים'' מאת אנדה עמיר-פינקרפלד, הוצאת ביאליק, ירושלים, 1934
דיו וצבעי מים על נייר

© עיזבון האמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית