יליד לטביה, פעל בבולגריה ובישראל, 1932-1866
גלויה מחייקה לבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

אמן הצלם
תודה מחייקה
(תצלום של שתי נשים צעירות)

מרכז מידע לאמנות ישראלית