יליד לטביה, פעל בבולגריה ובישראל, 1932-1866
מברק לבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מברק תודה לבוריס שץ מהלשכה של נסיך הולנד.

מרכז מידע לאמנות ישראלית