יליד לטביה, פעל בבולגריה ובישראל, 1932-1866
מכתב מבוריס שץ
ינואר
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

(חלק קדמי של המכתב)
מכתב בכתב יד מבוריס שץ לנרקיס ביידיש
(חלק אחורי של המכתב)
המשך המכתב

מרכז מידע לאמנות ישראלית