יליד לטביה, פעל בבולגריה ובישראל, 1932-1866
מכתב מבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

(קדמת המכתב) מכתב בכתב-יד מבוריס שץ ל [..מרדכי נרקיס] באידיש (צד האחורי) המשך המכתב.

מרכז מידע לאמנות ישראלית